Genel Bilgiler

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, kamu kurumlarına atanacak personelin belirlendiği merkezi bir sınavdır. KPSS ile ilgili usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa belirlenir. Kamu kurumlarına atanacak tüm personeli belirlemek amacıyla ilk olarak 1999 yılında başlayan sınav, 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) ve 2002 yılından itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla düzenlenmektedir. 

KPSS-B grubu kadrolar, 190 sayılı KHK’nın ekli listesinde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu ve kuruluşlarında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve göreve atanacaklar içindir. Kısaca B grubu kadrolar, A grubu kadro dışında atanacak personel için olan kadrolardır.

KPSS-Lisans’a dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilir.

KPSS puanları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

B grubu kadrolara atamalar için ise ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu yayımlanmaktadır. Bu kadrolara adaylar; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilmektedir. Yerleştirme işlemi yapılırken aynı puanı alan adaylar arasından, aynı kadroyu tercih etmeleri halinde, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bu durumunda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Ayrıca sınava girilen öğrenim düzeyinden, yerleştirme işlemlerinin son başvuru gününe kadar mezun olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamasının yapılabilmesi için tercih kılavuzunda istenen şartların tamamını taşıması gerekmektedir.

ALAN BÖLÜM KONU ORTALAMA
SORU SAYISI
TOPLAM
SORU SAYISI
SÜRE
GENEL YETENEK SÖZEL BÖLÜM Sözcükte Anlam 1-3 60

130

D

A

K

İ

K

A

 

Cümlede Anlam  2-5
Dil Bilgisi 3-7
Paragraf Yapı - Anlam 13-17
Yazım - Noktalama 1-2
Anlatım Bozuklukları 1-2
Sözel Mantık 3-4
SAYISAL BÖLÜM Sayılarla İşlem Yapma  6
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  7
Problem Çözme  8
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3
Sayısal Mantık ve Akıl Yürütme  6
GENEL KÜLTÜR TARİH Osmanlı Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti 3 60
Osmanlı Devleti 9
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3-5
İnkılap Tarihi 10-12
COĞRAFYA Türkiye'nin Fiziki Özellikleri 7
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri 3
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri 8
VATANDAŞLIK Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku  3
Anayasa  3
İdare 3
Güncel Konular 6
copyright © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay.