Genel Bilgiler

Kamu Personeli Seçme Sınavıdır. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilimleri sınavı kapsar. Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılır. KPSS-A her yıl yapılır.

KPSS-A grubu kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları kadrolardır. Bu kadrolar özel yarışma sınavına tabi tutularak belli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ayrılmış kadrolardır.

Kariyer meslekleri dediğimiz bu kadrolara atanabilmek için KPSS-B ve Alan Bilgisi sınavlarına katılmak zorunludur. Bu kadrolar için KPSS ön eleme sınavı diyebiliriz. Kurumlar alacakları personeli kendi mevzuatlarına göre yapacakları giriş sınavı ile seçerler. Ancak bazı kurumlar kendi yapacağı yazılı sınav yerine KPSS puanlarını kullanabilir.

Kurumlar yapacakları sınavın duyurusunu Resmi Gazete (www.rega.basbakanlik.gov.tr) ile Devlet Personel Başkanlığı sitesinde (www.dbp.gov.tr) ilanla duyururlar. Bu ilanda, kadro sayısını, kadronun sınıfını, unvanını ve derecelerini, mevzuatla belirlenen genel varsa özel koşullarını, hangi KPSS puan türüyle alım yapacağını, sınav yerini, tarihini, içeriğini ve değerlendirme usulünü belirtmektedir. 

*Her atama döneminde kurumlar alım yapacakları puan türünü kendi belirler. Değişiklik yapma hakkına sahiptir.

A grubu kadrolar için bu sınava 2000’li yıllara kadar genel olarak İBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabiliyordu. Sadece bölüm bazında değişiklikler olabilirdi. 1999 yılından itibaren her yıl yapılmaya başladığında başvuru yapabilecek bölüm sayıları da artmaya başladı. Bazı kurumlar Mühendislik Fakültesi mezunlarının, bazıları Fen/Edebiyat Fakültesi mezunlarının, bazıları ise tabip eczacı, kimyager veya kimya mühendislerinin başvurularını kabul etmeye başladı. Şuna dikkat çekmek gerekir ki bölüm sayısının artmış olsa da çoğu atamada hala İBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul edilmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen/Edebiyat ve tıp gibi fakülte ve bölümlerden başvuru alınmasına rağmen kadro sayısı oldukça azdır.

Sınava girmek için mezuniyet şartı yoktur. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerektiği için mezuniyet tarihine göre sınava öğrenciyken girilebilir. Mezuniyet şartı sınava girişte değil, kadrolara başvuru tarihinde aranmaktadır.

Ayrıca KPSS-A’da 35 yaş sınırı vardır. A grubu kadrolarda genel olarak giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

Erkek adaylar için KPSS sonucunda başarılı olan adaylardan muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak şartı aranmaz.

KPSS-A puanları 1 yıl geçerli tutulmaktadır.

 

YENİ SORU SAYILARI VE SÜRELER

TEST SORU  SÜRE KULLANIM SAYISI ORTALAMA AĞIRLIĞI
Hukuk 40 50 dakika 31 puan türünde 0,25
İktisat 40 50 dakika 28 puan türünde 0,22
İşletme 40 50 dakika 9 puan türünde  0,29
Maliye 40 50 dakika 20 puan türünde 0,22
Muhasebe 40 50 dakika 13 puan türünde 0,25
ÇEKO 40 50 dakika 5 puan türünde 0,41
İstatistik 40 60 dakika 2 puan türünde 0,50
Kamu Yönetimi 40 50 dakika 7 puan türünde 0,36
Uluslararası İlişkiler 40 50 dakika 7 puan türünde 0,36

 

YENİ PUAN TÜRLERİ

KPSS 

PUAN TÜRÜ

GENEL

YETENEK

GENEL

KÜLTÜR

HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE ÇEKO İSTATİSTİK

KAMU

YÖNETİMİ

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

KPSSP1 0,70 0,30                  
KPSSP2 0,60 0,40                  
KPSSP3
(Lisans)
0,50 0,50                  
KPSSP4 0,20 0,20 0,60                
KPSSP5 0,15 0,15 0,50 0,20              
KPSSP6 0,15 0,15 0,40             0,30  
KPSSP7 0,15 0,15 0,40               0,30
KPSSP8 0,15 0,10 0,35 0,20   0,20          
KPSSP9 0,10 0,10 0,35 0,15   0,15       0,15  
KPSSP11 0,10 0,10 0,35 0,15   0,15         0,15
KPSSP12 0,20 0,20             0,60    
KPSSP13 0,20 0,10   0,30         0,40    
KPSSP14 0,20 0,20   0,60              
KPSSP15 0,15 0,15 0,20 0,50              
KPSSP16 0,15 0,10 0,15 0,40   0,20          
KPSSP17 0,10 0,10 0,15 0,30   0,20 0,15        
KPSSP18 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15        
KPSSP19 0,20 0,20       0,60          
KPSSP20 0,15 0,15 0,20     0,50          
KPSSP21 0,15 0,10 0,15 0,20   0,40          
KPSSP22 0,10 0,10 0,15 0,20   0,30 0,15        
KPSSP23 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15        
KPSSP24 0,20 0,20     0,60            
KPSSP25 0,15 0,15     0,50   0,20        
KPSSP26 0,15 0,10   0,20 0,40   0,15        
KPSSP27 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30   0,15        
KPSSP28 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15        
KPSSP29 0,20 0,20               0,60  
KPSSP30 0,10 0,10 0,30             0,50  
KPSSP31 0,10 0,10 0,25 0,15           0,40  
KPSSP32 0,10 0,10 0,20 0,15   0,15       0,30  
KPSSP33 0,10 0,10 0,20 0,20   0,15       0,25  
KPSSP34 0,20 0,20                 0,60
KPSSP35 0,10 0,10 0,30               0,50
KPSSP36 0,10 0,10 0,25 0,15             0,40
KPSSP37 0,10 0,10 0,20 0,15   0,15         0,30
KPSSP38 0,10 0,10 0,20 0,20   0,15         0,25
KPSSP39 0,20 0,20           0,60      
KPSSP40 0,10 0,10 0,30         0,50      
KPSSP41 0,10 0,10 0,25 0,15       0,40      
KPSSP42 0,10 0,10 0,20 0,15   0,15   0,30      
KPSSP43 0,10 0,10 0,20 0,20   0,15   0,25      
KPSSP44 0,20 0,20         0,60        
KPSSP45 0,15 0,15     0,20   0,50        
KPSSP46 0,15 0,10   0,20 0,15   0,40        
KPSSP47 0,10 0,10 0,15 0,20   0,15 0,30        
KPSSP48 0,10 0,10 0,20 0,20   0,20 0,20        
copyright © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay.