Genel Bilgiler

İdari Yargı Hakimliği sınavı, Yazılı ve Sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav ÖSYM tarafından Ankara’da test yöntemi ile yapılır ve 2,5 saat sürer. Genel değerlendirme sonunda Ağırlıklı Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılır.
Yazılı sınav su konulardan yapılır: Genel Kültür, Genel Yetenek, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku. 

Yazılı sınavda soru dağılımları şu şekildedir:

 

Soru Alanı Soru Değeri Soru Adedi
Genel Yetenek-Genel Kültür 0,5 40
Alan Bilgisi Soruları 0,8 100

 

Alan bilgisi sorularının dağılımı ise şu şekildedir:

Anayasa Hukuku 10

İdare Hukuku 10

İdari Yargı 10

Medeni Hukuk 10

Borçlar Hukuku (Genel Kısım) 10

Ceza Hukuku (Genel Kısım) 10

Medeni Usul Hukuku 10

Vergi Hukuku 10

Vergi Usul Hukuku 10

Maliye – Ekonomi 10

 

Yazılı sınavı kazanan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar. Hakim olmak isteyenlerin;

  • Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
  • İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
  • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  • Sorumluluk sahibi, Sabırlı ve anlayışlı,
  • Tarafsız karar verebilen,
  • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, araştırmayı seven,

kimseler olmaları gerekir. Dolayısıyla, bunu tespit etmeye yönelik olarak, Adalet Bakanlığı’nca yapılan sözlü sınavı sonucuna göre en yüksek nottan başlanarak aşağıya doğru kontenjan sayısı kadar aday sınavı asil olarak kazanmış olur.

copyright © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay.