TÜRKİYE SAĞLIK ESNTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 21/11/2017 tarihli ve 1323 sayılı Oluruna istinaden 1 işçi personel alımı için (Ortaöğretim mezunu engelli) açıktan atama izni verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 11/12/2017 tarihli ve E.1413 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 12/12/2017 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 1 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğü tarafından, 12/12/2017 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

copyright © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay.