Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 60 sözleşmeli personel alınacaktır.

3 Haziran 2017'de başlayan başvurular için son gün 19 Haziran 2017.

İLAN NO UNVAN

KADRO

SAYISI

BRÜT ÜCRET ARANAN NİTELİKLER
2017/2 Hemşire 53

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.745,31 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2.780,27 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 2.835,79 TL.

Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak

2016 KPSSP3 sınavı puanı olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak

2017/3 Sağlık Teknikeri 7

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.618,24 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2.640,90 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 2.692,41 TL.

Önlisans Ameliyathane Hizmetleri bölümü mezunu olmak

2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak

(detaylar için tıklayınız)

copyright © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay.